Ateliér 3linea ocenený v dizajnovej súťaži

Architekti ateliéru 3linea sa zúčastnili dizajnérskej súťaže “INGEMA – DuPont Corian Design Award 2016″, vypísanú spoločnosťou Ingema v spolupráci s firmou Tubadzin a Katedrou dizajnu FU TU v Košiciach. V kategórii profesionálnych dizajnérov sme boli medzi troma ocenenými kolektívmi (bez určenia poradia).

Predmetom súťaže bolo navrhnúť originálny kúpeľňový nábytok, úložné skrinky, skrinky a dosky pod umývadlá, skrinky so zrkadlom, doplnky do kúpeľne – tvarovo vychádzajúce z možností využitia materiálu Corian (dosky) a z koncepcie firmy Tubadzin „Kolekcia svetových miest Barcelona, Londýn, Berlín, Monaco, Paris, Tokyo“.

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť náš návrh autorskej dvojice architektov Petra Stana a Jakuba Lenárta:

Corian KUPELNA poster_3linea

Dôraz pri hodnotení súťažných návrhov bol kladený na inovatívnosť riešenia dizajnu, na vytvorení identity k uvedeným svetovým metropolám, na ľahkú a bezpečnú obsluhu užívateľmi, priaznivé výrobné a finančné náklady. Prototypy ocenených dizajnových prvkov budú vyrobené v spolupráci s autormi, a v prípade komerčného záujmu ďalej vyrábané.

http://www.fu.tuke.sk/wp-content/uploads/2016/03/Tla%C4%8Dov%C3%A1-spr%C3%A1va-Vyhodnotenie-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe-Ingema-Design-2016-Ko%C5%A1ice-15.3.2016.pdf


Komentáre