Mládežnícke centrum, Borda

stavby pre rekreáciu a voľný čas,

Objekt Mládežníckeho centra Borda je súčasťou areálu bývalých kúpeľov Borda. Slúžil ako ubytovací objekt pre kúpele, neskôr pre rekreačné stredisko a školu v prírode, po roku 1990 slúžil pre potreby rehole Saleziánov.

Cieľom navrhovaného riešenia je prinavrátiť objektu charakter “kúpeľného hotela”, no zároveň reflektovať tvaroslovím a použitými materiálmi a technológiami súčasnú dobu a generáciu úžívateľov objektu. Objekt je umiestnený v krásnom prírodnom prostredí, navrhovaným riešením sa tento charakter ešte posilní (vegetačná strecha, exteriérové terasy, miniamfiteáter).

Objekt je prístupný je komunikáciou, napojenou na hlavný cestný ťah Košice-Michalovce v blízkosti dargovského priesmyku. Vedľa objektu je existujúce parkovisko. V blízkom okolí sa nachádzajú ďalšie bývalé kúpeľné a rekreačné objekty, športové ihriská a altánky. Samotný objekt L-tvaru má dve krídla – jedno je ubytovacie, druhé prevažne spoločenské. Navrhovaná hmota objektu je v celom rozsahu dvojpodlažná, s plochou vegetačnou strechou, na osi spoločenskej časti akcentovaná hmotou “veže” s valbovou strechou, odkazujúcou na pôvodnú strechu kúpeľného hotela. Hlavný vstup je v krížení oboch krídel. V priestore, ktorý uzatvárajú z dvoch strán krídla budovy, je miniamfiteáter, využívajúci tvarovanie terénu, detské ihrisko a priestor na ohnisko a pikniky. Dispozične je objekt rozdelený na ubytovaciu časť s príslušným zázemím a spoločenskú časť. Z parkoviska je hospodársky vstup do kuchyne aj technického suterénu.

Autor: A. Reitzner, P. Stano, O. Vecan  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2017