Prístrešok nad vstupom rodinného domu, Poproč

drobná architektúra,

Prekrytie vstupu rodinného domu nad schodiskom a podestou riešené pomocou dvojice drevených stĺpov a oceľovej nosnej konštrukcie pod priehľadnými sklenenými tabuľami. Ľahká konštrukcia funkčne i esteticky dopĺňa jestvujúci objekt s nevýrazným charakterom.

Autor: A. Reitzner, S. Marešová  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Projekt: 2012 – Realizácia: 2013