Rodinný dom, Beniakovce

interiéry, nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Novostavba rodinného domu sa nachádza na západnom okraji obce Beniakovce, v lokalite rodinných domov. Pozemok je široký cca 20 m, vo svahu klesajúcom po celej dĺžke smerom na juhovýchod od miestnej prístupovej komunikácie.

Navrhované riešenie využíva prirodzené danosti pozemku – svahovitosť a orientáciu na svetové strany. Objekt sa otvára južným smerom do pozemku, umožňujúc výhľad do údolia a na panorámu kopcov v pozadí. Smerom na severovýchod a severozápad má uzavretejší charakter. Dom tvoria dve jednoduché, čiastočne sa prelínajúce kubické hmoty garáže a obytnej časti, s hmotovým akcentom výstupu na strechu.

Dom je situovaný v hornej časti pozemku, prístupný pre autá aj peších je z príjazdovej komunikácie, ktorá leží pozdĺž severnej hranice pozemku. Objekt tvoria dve kompaktné hmoty s plochou strechou. V nižšej jednopodlažnej hmote sa nachádza garáž a vo vyššej dvojpodlažnej obytná časť domu. Využitá je svahovistosť terénu pozemku – vstup je na úrovni horného podlažia (garáž aj obytná časť), denná zóna s výstupom do exteriéru je na spodnej úrovni. Dispozične je dom rozdelený na dennú zónu so zázemím a nočnú zónu. Na poschodí sa nachádza vstupná komunikačná a nočná časť. Na zádverie so šatníkom, z ktorého je prístupná garáž aj technologická miestnosť, nadväzuje hlavné komunikáčné jadro domu s dominantných schodiskom, presvetleným zhora presklenou hmotou výstupu na strešnú vyhliadkovú terasu. Nočná časť, ktorú tvorí detská izba, spálňa rodičov, kúpeľňa a WC, je oddelená presklenou stenou. Prízemie je prístupné schodiskom, nachádza sa tu denná časť – dominantný priestor obývacej izby, spojenej s kuchyňou a jedálňou, pracovňa s vlastnou kúpeľňou, slúžiaca zároveň ako hosťovská izba a WC. Z obývacej izby a kuchyne je aj východ na exteriérovú terasu, horizontálnym prístreškom plynule nadväzujúcu na altánok a hospodársku budovu. Pri terase sa je umiestnený bazén.

Objekt je navrhovaný ako nízkoenergetický so zodpovedajúcim materiálovým i technickým riešením.

Autor stavby: A. Reitzner, P. Stano  – Autor interiéru: A. Žoffčáková –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2016 – Interiér: 2018 – Realizácia: 2019