Rodinný dom, Betliar

nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Rodinný dom hmotovo a materiálovo reflektuje dedinský charakter okolitej zástavby, regiónu, aj blízkosť historického kaštieľa s parkom. Otvára sa smerom do súkromnej zóny a zelene rozľahlého pozemku. Smerom do ulice má uzavretejší charakter, no zároveň je tu hmotovo a materiálovo dominantný. Objekt tvoria dve prelínajúce sa hmoty – archetypálna hmota “dedinského domu” v bielej farbe, cez ktorú prechádza zvlnená, materiálovo odlišná “drevená”, hmota, s odozvou v predsadenom prístrešku pre auto. Na objekt domu plynulo nadväzuje objekt dvojgaráže.

Dom je situovaný pozdĺž severovýchodnej hranice pozemku, prístupný je pre autá aj peších z príjazdovej komunikácie, ktorá leží pozdĺž juhovýchodnej hranice pozemku. Funkčne je rozdelený do troch úrovní – hlavný vstup je na úrovni 1.NP (obytná a hosťovská denná časť), izby kľudových priestorov (nočná časť) sú na 2.NP, technické a relaxačné zázemie sú situované v 1.PP.

Objekt je navrhovaný ako nízkoenergetický, čomu zodpovedá aj materiálové a technické riešenie

Autor: A. Reitzner, P. Stano, O. Vecan  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2018