Rodinný dom, Drienovská Nová Ves

nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Novostavba rodinného domu sa nachádza v obci Drienovská Nová Ves, na okraji jestvujúcej zástavby rodinných domov, na mieste pôvodného ovocného sadu za existujúcim rodinným domom. Pozemok je široký cca 20 m, v pomerne prudkom svahu (so sklonom 10°) stúpajúcom po celej dĺžke smerom na západ od miestnej komunikácie.

Navrhované riešenie rešpektuje danosti pozemku, využíva svahovitosť a orientáciu pozemku na svetové strany. Objekt sa otvára južným a západným smerom do pozemku, smerom na sever a východ má uzavretejší charakter.

Rodinný dom navrhnutý ako nízkoenergetický, so zodpovedajúcim materiálovým a technickým riešením, je tvorený dvoma samostatnými jednopodlažnými hmotami, s rôznymi výškami a so smerovo rôzne orientovanými plytkými pultovými strechami. Koncept využíva terén, jednotlivé funkčné časti domu sú v rôznych výškových úrovniach – denné priestory s exteriérovou terasou sa nachádzajú na úrovni vstupu, súkromné nočné priestory sú na nižšej úrovni (v smere spádu pozemku). Dispozičné riešenie korešponduje s hmotovým riešením domu – na zádverie nadväzuje hlavná komunikácia domu, z ktorej sú prístupné všetky miestnosti domu. Vo vyššej hmote je situovaná obývacia izba a kuchyňa spojená s jedálňou, s možnosťou prepojenia s obývacou izbou (posuvnými dverami). V nižšej hmote sú na severnej strane umiestnené pomocné priestory domu (špajza s technickou miestnosťou, kúpeľne, pracovňa), na východnej strane spálňa, a na južnej strane detské izby.

Autor: A. Reitzner, P. Stano, O. Vecan  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2016