Rodinný dom, Košice – Lorinčík

nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Novostavba rodinného domu sa nachádza v pôvodnej domovej zástavbe mestskej časti Košice-Lorinčík, v zadnej časti pozemku existujúceho rodinného domu, na mieste pôvodného ovocného sadu. Pozemok je široký cca 32 m, v miernom svahu stúpajúcom po celej dĺžke smerom na severovýchod. Parkovanie pre dve vozidlá je pod prístreškom, stojacim medzi severovýchodnou fasádou domu a hranicou pozemku. Vstup pre peších na pozemok aj do domu je tiež zo severovýchodu.

Objekt rodinného domu sa otvára juhozápadným až juhovýchodným smerom do pozemku. Juhozápadný a juhovýchodným smerom sú orientované obytné izby a kuchyňa. Smerom na severovýchod a severozápad má uzavretejší charakter. Spolu s nízkou hmotou hospodárskeho objektu a krytej terasy, ktoré tvoria vizuálnu bariéru od severovýchodnej prístupovej komunikácie, vytvárajú súkromný oddychový priestor s detským ihriskom a exteriérovým bazénom.

Objekt tvorí jedna dvojpodlažná kompaktná hmota s pultovou strechou (s výraznejším presahom na juhovýchodnej strane), ktorá je vo výške rozhrania podlaží “opásaná sukničkou” drevenej pergoly, prekrývajúcej terasu, “gánok” a prístrešku pre autá. Pergola pokračuje kolmo na fasádu domu a plynulo nadväzuje na prestrešenie hospodárskeho objektu. Vytvára tak spolu s hmotami domu a hospodárskeho objektu polouzavretý súkromný priestor nádvoria. Dispozične je dom rozdelený na dennú zónu so zázemím a nočnú zónu. Na prízemí sa nachádza denná časť – na zádverie nadväzuje schodisko a hlavná komunikácia domu, z ktorej je prístupná pracovňa, šatník, WC a dominantná priestor obývacej izby, spojenej s kuchyňou a jedálňou. Z nej je aj východ na exteriérovú terasu na teréne. Poschodie je prístupné schodiskom, z komunikácie sú potom prístupné technologická miestnosť, detské izby, spálňa rodičov so šatníkom, kúpeľňa a WC.

Autor: A. Reitzner, P. Stano  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2016