Rodinný dom, Košice – Lorinčík

nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Novostavba rodinného domu sa nachádza na okraji mestskej časti Košice-Lorinčík, v novovznikajúcej lokalite rodinných domov, na mieste pôvodného ovocného sadu. Pozemok je široký cca 15 m, v miernom svahu stúpajúcom po celej dĺžke smerom na severovýchod od miestnej komunikácie.

Navrhované riešenie využíva terén a orientáciu pozemku na svetové strany, objekt sa otvára juhozápadným smerom do pozemku, umožňuje výhľad do údolia a na panorámu kopcov v pozadí. Juhovýchodným smerom sú orientované obytné izby a vstup. Smerom na severovýchod a severozápad má uzavretejší charakter. Hmota domu má archetypálny vidiecky charakter, zároveň však odráža súčasný mestský charakter bývania.

Rodinný dom je situovaný v hornej časti pozemku, na línii uličnej čiary, danej platným územným plánom zóny. Prístupný je z príjazdovej komunikácie, ktorá leží pozdĺž juhozápadnej hranice pozemku, neskôr aj z plánovanej komunikácie pozdĺž severovýchodnej hranice, sprístupňujúcej všetky novovytvorené pozemky. Osadenie objektu spĺňa zákonné minimálne odstupy od hraníc pozemku. Súčasťou oplotenia na juhovýchodnej hranici pozemku, v blízkosti prístupovej komunikácie, je garáž. Pri nej je umiestnená aj žumpa a stanovište odpadkov.

Objekt tvorí jedna dvojpodlažná kompaktná hmota so sedlovou strechou, vychádzajúca z archetypu úzkeho, pretiahnutého vidieckeho domu, no zároveň svojim moderným súčasným materiálovým, technologickým riešením a použitými detailami vyjadruje to, že pôvodná obec zrástla s mestom a bývanie mení svoj charakter na mestský. Dispozične je dom rozdelený na dennú zónu so zázemím a nočnú zónu. Objekt je navrhovaný ako nízkoenergetický, čomu zodpovedá aj materiálové a technické riešenie.

Autor: A. Reitzner, P. Stano  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2016