Rodinný dom, Košice – Šaca

nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Individuálne riešený rodinný dom na trojuholníkovom pozemku v rovinatom teréne. Jasne zadefinovaná požiadavka klienta na prízemný objekt a špecifický tvar pozemku boli hlavnými faktormi pre návrh domu. Ten je situovaný pri severnej hranici parcely, priame napojenie pozemku je možné iba z južnej najužšej strany. Záhrada s relaxačnou a zážitkovou zónou je vymedzená vstupom s vjazdom pre autá a prístreškom pre parkovanie z juhu a samotným objektom rodinného domu zo severu.

Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný prízemný objekt. Objekt je situovaný pozdĺž severnej hranice pozemku a tvorí ho prienik dvoch hmôt prekrytých pultovými strechami. Hmoty sú rozdielne svojou výškou a plochou, rešpektujúc hierarchiu funkčnej obsahovej náplne. Vstup so zádverím je situovaný v mieste prepojenia základných hmôt. Nižšia a rozľahlejšia hmota je riešená ako pozdĺžny trojtrakt. Stredný trakt je chodba a rozdeľuje dispozíciu na zadnú (severnú) a prednú (južnú) časť a je dodatočne presvetlovaná strešnými svetlíkmi. V severnej časti je umiestnená komora, WC, technologická miestnosť kombinovaná s práčovňou a kúpeľňa. Ďalej je tu priradený aj priestor pre záhradné náradie, ktorý je samostatne prístupný z exteriéru. V južnom trakte sú zoradené dve izby a spálňa, do ktorej sa vstupuje cez predsieň so samostatným šatníkom, ktorý plní úlohu filtra. Všetky izby sú samostatne napojené na terasu v predpolí domu, pred jeho južnou fasádou.

Dominantnou hmotou je priestor dennej časti, v ktorej je umiestnená kuchyňa a obývacia hala. Tá zahrňuje jedálenské sedenie, oddychové sedenie s televízorom a krbom. Tento priestor je výrazne perforovaný veľkoplošným presklením cez roh hmoty, ktoré tým otvára a prepája priestor s terasou a záhradou smerom na juh. Použitím pultovej strechy, jej sklonu a nasadenia vzniká v dennom priestore špecifický prvok – pridané medzipodlažie pri južnej fasáde, ktorý využíva narastajúcu výšku strechy. Tým vytvára kľudovú časť využiteľnú pre pracovný kút a knižnicu, s výhľadom na pozemok a zeleň. Na fasáde na to reaguje výrazné presklenie cez roh, pokračujúce až pod konštrukciu strechy.

Pred južnou fasádou rodinného domu je navrhovaná rozľahlá terasa, na ktorú je východ zo všetkých izieb. Terasa je čiastočne krytá pergolou s popínavou zeleňou. Pred izbami je umiestnený bazén zakomponovaný do plochy terasy, pred dennou častou je vonkajšie sedenie pod pergolou s tienením pomocou plachty. Prvky pergoly čiastočne plnia funkciu slnolamov. Otvory sú dodatočne vybavené vonkajšími žalúziami pre efektívne tienenie v prípade potreby zamedzenia prestupu tepla do interiéru, najmä v letných mesiacoch.

Autor: P. Stano, I. Cziel  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Projekt: 2013 – v realizácii