Rodinný dom, Malinovo

energeticky pasívne domy, nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Novostavba rodinného domu sa nachádza v obci Malinovo, v jestvujúcej zástavbe rodinných domov. Pozemok je široký cca 20 m, rovinatý. Riešenie vychádza z daností pozemku, orientácie na svetové strany. Objekt situovaný na severnej časti pozemku, rešpektujúc stavebnú čiaru susedných objektov, sa otvára juhozápadným smerom, na severnej strane smerom k príjazdovej komunikácii má výrazne uzavretejší charakter. Osadenie objektu spĺňa minimálne zákonné odstupy.

Základnú prízemnú pozdĺžnu hmotu denného priestoru otvoreného do záhrady dopĺňa priečne koncipovaná hmota poschodia s nočnou časťou. Prvok dvojgaráže funkčne dopĺňa rodinný dom a spolu s hmotami prízemia a poschodia vytvára tunelový “priehľad” skrze objekt, vyšperkovaný ozdobnou drevinou v osi priebežnej komunikácie. Strechy sú navrhnuté ako ploché zelené a nepochodzne, podčiarkujúc ekologický charakter budúcej stavby.

Rodinný dom je navrhovaný ako nízkoenergetický, s príslušným materiálovým a technickým riešením – základové pásy sú zateplené, obvodové murivo z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm s tepelnou izoláciou, monolitické železobetónové vence a stropy. Vnútorné priečky keramické, resp. sadrokartónové. Obklad obvodového plášťa je v kombinácii veľkoplošných cemento-vláknitých dosiek s dreveným obkladom. Okná a dvere s izolačným 3-sklom, vnútorné omietky hladké, podlahy keramická dlažba, a drevená podlaha. Zdrojom tepla bude kompaktná jednotka s tepelným čerpadlom, rekuperáciou a ohrevom pitnej vody. Dažďová voda bude zbieraná a po filtrácii spatne použitá ako úžitková voda.

Autor: A. Reitzner, P. Stano, J. Lenart  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2016