Rodinný dom, Spišská Nová Ves

nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Novostavba rodinného domu sa nachádza v okrajovej časti mesta Spišská Nová Ves, na svahovitom pozemku. Objekt rodinného domu sa otvára na severozápad a juhozápad, v smere klesania terénu na pozemku, umožňujúc výhľad na panorámu v pozadí. Smerom na severovýchod a juhovýchod má uzavretejší charakter.

Dom tvoria dve jednoduché, prelínajúce sa kubické hmoty – dominantu tvorí horná vykonzolovaná hmota v jasnej bielej farbe, osadená na základnú kamennú podstavu. Funkčne je rozdelený do troch úrovní, pri maximálnom využití svahovitosti pozemku – hlavný vstup s obytnou dennou časťou a bazénovou halou je na úrovni 1.NP, izby kľudových priestorov sú situované na 2.NP, parking vozidiel a bočný vstup je situovaný na úroveň 1.PP. Objekt je navrhovaný ako nízkoenergetický.

Autor: A. Reitzner, P. Stano, O. Vecan  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2017