Školiace zariadenie, Rešica

rekonštrukcie, stavby pre rekreáciu a voľný čas, stavby pre školstvo a vzdelávanie,

Pozemok sa nachádza v zástavbe rodinných domov na južnom – juhozápadnom okraji obce Rešica, je mierne svahovitý s pravidelným sklonom na severozápad. Filozofia riešenia vychádza z predstavy vytvoriť návrh v prírodnom prostredí situovaného školiaceho zariadenia s integrovanou realaxačnou (wellness) funkciou tak, aby v plnej miere spĺňalo nároky investora na dispozično-prevádzkové, funkčné, kvalitatívné a estetické riešenie objektu a súčasne kompozične harmonizovalo s prostredím – bez nadmernej monumentalizácie vlastnej hmoty.

Navrhovaný objekt je riešený na parcelách napojených (severozápadná strana) na miestnu komunikáciu prostredníctvom (zrekonštruovaného) existujúceho mosta cez miestny potok. Umiestnenie hlavného objektu je pôvodné a plne rešpektuje obrys existujúcej stavby bývalej poľovníckej kúrie (v miestnom pomenovaní „kaštieľa“), ktorá bude doplnená o samostatne stojaci 6-miestny prístrešok pre automobily (s jedným miestom pre možnosť parkovania imobilnej osoby). Na východ od hlavného objektu je v teréne doplnené malé zberné „dažďové jazierko“ slúžiace súčasne aj pre spestrenie prostredia o „vodný prvok“.

Základná hmota je opticky rozdelená kŕčkom sekundárneho vstupu (do bazénovej časti i technického suterénu) na dve časti – „ubytovaciu“ a „bazénovú“ (s technickým polozapusteným suterénom). Stavba má jednoduchú sedlovú strechu (hrebeň v smere severovýchod – juhozápad) s krížom preloženou hmotou zastrešenia vystupujúceho vstupného rizalitu priznaného i na odvrátenej strane budovy. Severovýchodná i juhozápadná strana objektu sú ukončené štítovou stenou.

Prízemie tvorí zádverie, šatník, komunikačná chodba naväzujúca na hlavné schodisko, spoločenská a súčasne seminárna – „školiaca“ miestnosť, alternatívne spojená s jedálenským kútom, čajová kuchyňa, komora a izba s vlastným vstupom, s WC a kúpelňou pre imobila. Obytná terasa prístupná cez zasklené dvere seminárnej miestnosti tvorí prirodzený prechod do exteriérov s vonkajším posedením pri ohnisku. V polozapustenom prízemí (s alternatívnym samostatnými vstupmi z exteriéru) sa nachádzajú: vstupná a komunikačná chodba, sklady (DKP, nábytku resp. terasového a sezónneho zariadenia a tiež údržby), práčovňa, technologická miestnosť a samostatný priestor pre technológiu bazéna. Na poschodí sa nachádza, komunikačnou chodbou prepojených, 5 dvojlôžkových izieb pre ubytovanie. Vybavené sú spoločnou veľkou (vaňa, sprcha, WC, bidet a dvojumývadlo) a malou (sprcha, WC, umývatko) kúpeľňou, prístupnými z chodby, skladom bielizne a dvoma menšími prevádzkovými skladíkmi. Z medzipodesty schodiska je sprístupnená (presklenou chodbou) terasa bazénovej haly i samotná bazénová hala s príslušenstvom tvoreným malou šatňou, hygienicku miestnosťou (sprcha + WC) fínskou (max. 4 osoby) a parnou saunou (max. 3 osoby). Samotná bazénová hala je dovybavená malým nápojovým barom a dvoma až tromi posilňovacími zariadeniami (lavica, rotoped a pod.).

Autor: L. Friedmann, A. Reitzner, P. Stano, I. Cziel  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Projekt 2012 – Realizácia: 2014