UPJŠ, objekt Minerva, Košice

rekonštrukcie,

Objekt Minerva sa nachádza v areáli kampusu UPJŠ (bývalý areál detskej nemocnice), na rovinatom pozemku. Z východu a zo západu susedí s ďalšími objektami. Nie je nehnuteľným pamiatkovým objektom, nachádza sa však v mestskej pamiatkovej rezervácii. Samotná stavba bola postavená po roku 1907 s funkciou sirotinca, s následnými stavebnými úpravami v medzivojnovom období a v období ČSSR v 2. polovici 20. storočia, kedy slúžila ako pavilón tuberkulóznych a respiračných chorôb detskej nemocnice. Ide o dvojpodlažný objekt pôdorysného tvaru „U“, s čiastočným podpivničením (pod severným krídlom budovy) a valbovými strechami. Pred rekonštrukciou bol už niekoľko rokov nevyužívaný a neudržiavaný.

Zámerom riešenia bolo objektu so svojou históriou (stavebnou, konštrukčnou, funkčnou) vdýchnuť nový začiatok, novú dobu, nových užívateľov a zároveň zachovať jeho minulosť a charakter. Preto bola budova “očistená” od rôznych stavebných úprav z čias totality a zrekonštruovaná do svojej historickej podoby. Zároveň jej nová funkcia – objekt pre voľnočasové aktivity pre mladých ľudí/študentov v 21. storočí – bola naznačená moderným materiálovým, tvaroslovným a kompozičným riešením v strednom trakte (vstupný priestor, prekrytia balkóna) a v interiéri. Pôvodný historický krov (po výmene poškodených prvkov) je prezentovaný v novonavrhovaných priestoroch. Cieľom rekonštrukcie bolo, aby budova v plnej miere spĺňala nároky investora na dispozično-prevádzkové, funkčné, kvalitatívné a estetické riešenie objektu a súčasne kompozične harmonizovala s prostredím kampusu.

Autori: A. Reitzner, P. Stano – Vizualizácie a foto: 3linea Architekti

Štúdia: 2012 – Projekt: 2013 – Realizácia: 2013-2015