1. 1EPD a NED DOMY

  ENERGETICKY PASÍVNE (EPD) A NÍZKOENERGETICKÉ (NED) DOMY

  Návrhy a projekty pre individuálne riešené rodinné domy v energeticky pasívnom (EPD) alebo nízkoenergetickom štandarde (NED). Cieľom je ponúknuť energeticky úsporné bývanie podľa predstáv klienta, s čo najvyššou mierou energetickej nezávislosti, v rodinnom dome rešpektujúcom okolité prostredie. Výsledkom je komplexné riešenie stavby, kombinujúce danosti prostredia, konštrukčné materiály aj technológie do optimálneho celku.

  Ekonomické a ekologické požiadavky na znižovanie energetickej náročnosti stavieb idú ruka v ruke s požiadavkami smernice Európskej únie, aby od roku 2020 mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie.

  Sme držiteľmi medzinárodného certifikátu Certified Passive House Designer, ktoré vydáva Passivhaus Institut, Darmstadt a absolventi odborného seminára Navrhovanie pasívnych domov Inštitútu pre energeticky pasívne domy.

          

 2. 2PROJEKTY DOMOV

  PROJEKTY DOMOV

  Návrhy a projekty novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov, individuálne navrhnutých pre Vaše potreby a pre Váš pozemok.

  Zásadou našej tvorby je vytvoriť príjemný domov pre Vás a Vašu rodinu, so všetkými možnými i nemožnými požiadavkami (len musíte mať odvahu nám o nich povedať), nájsť správne hmotové, dispozičné a materiálové riešenie domu, jeho vhodné osadenie na terén pozemku i voči svetovým stranám.

  Kladieme dôraz na zachovanie (alebo aj posilnenie) “génia loci” prostredia, kde je dom jeho integrálnou súčasťou. Dôležitou súčasťou našej tvorby je aj ekologický prístup v každom kroku od zámeru až po užívanie domu.

  Radi Vám pripravíme návrh a projekt domu aj v energeticky pasívnom (EPD) alebo nízkoenergetickom štandarde (NED).

 3. 3BYTOVÉ DOMY

  BYTOVÉ DOMY

  Návrh a projektová dokumentácia novostavieb a rekonštrukcií bytových domov, objektov na bývanie s viac ako troma samostatnými bytovými jednotkami. Nové byty na “zelenej lúke”, alebo vytvorenie nových bytov cestou prístavby, nadstavby, či zobytnenia podkrovia na jestvujúcom bytovom dome.

  Život v bytovom komplexe si vyžaduje citlivý prístup už v prvotnom návrhu bytov, ale i bytového domu ako celku, zohľadňujúc rozmanité individuálne potreby väčšieho počtu obyvateľov. Dôležitými faktormi sú správna orientácia a členenie domu na bytové jednotky, pri zachovaní ich výhradne súkromného charakteru, v kombinácii s komunikačnými a spoločenskými priestormi.

  Vzhľadom na ekonomiku prevádzky bytových domov je ich výhodné riešiť v energeticky pasívnom (EPD) alebo nízkoenergetickom štandarde (NED).

 4. 4INTERIÉROVÝ DESIGN

  INTERIÉROVÝ DESIGN

  Navrhneme Vám celý interiér všetkých priestorov Vášho bytu alebo rodinného domu. Kúpeľňa, kuchyňa, interiérové schodisko, nábytok, zladíme farby povrchov s doplnkami a dekórmi – proste všetko čo potrebujete. Potešíme sa akejkoľvek netradičnej požiadavke, stačí sa nám zdôveriť :).

  Vyberieme typový nábytok, zariadenie kuchyne, sanitu, obklady a dlažby, podlahy, koberce, závesy, dvere a zárubne, svietidlá, lampy, stoličky, kreslá, pohovky a prvky od renomovaných výrobcov – alebo Vám ich na mieru vymyslíme, nakreslíme a s výrobcom odkonzultujeme ich výrobu. Všetko poskladané do harmonického celku.

  Ponúkame kompletné riešenie interiéru kancelárskych, obchodných, ubytovacích, kultúrnych, spoločenských i sakrálnych priestorov.

 5. 5ARCHITEKTÚRA A PROJEKCIA

  ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÉ SLUŽBY

  Ponúkame Vám architektonické a projekčné služby pre akýkoľvek stavebný objekt – počnúc rodinnými a bytovými domami, cez obchodné, kancelárske, spoločenské, kultúrne a sakrálne objekty, priemyselné a hospodárske stavby, až po objekty dočasného ubytovania (hotely, ubytovne).

  Súčasťou portfólia našich služieb sú aj územné plány zóny, návrh exteriérových plôch, prvkov drobnej architektúry ako lavičky, koše, stojany na bicykle, detské preliezačky, ihriská, prístrešky a iné.

 6. 6DOPLNKOVÉ SLUŽBY

  DOPLNKOVÉ SLUŽBY

   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti architektúry, interiérového designu a stavebnej projekcie.

   Inžinierska činnosť súvisiaca so získaním územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia.

   Stavebný dozor počas realizácie stavby.

 7. 7ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

  ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

  • Pojektové energetické posúdenia ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

  • Energetický certifikát pre potreby kolaudácie stavby a pre zatriedenia stavby do príslušnej kategórie energetickej certifikácie.


 • EPD a NED DOMY

  ENERGETICKY PASÍVNE (EPD) A NÍZKOENERGETICKÉ (NED) DOMY

  Návrhy a projekty pre individuálne riešené rodinné domy v energeticky pasívnom (EPD) alebo nízkoenergetickom štandarde (NED). Cieľom je ponúknuť energeticky úsporné bývanie podľa predstáv klienta, s čo najvyššou mierou energetickej nezávislosti, v rodinnom dome rešpektujúcom okolité prostredie. Výsledkom je komplexné riešenie stavby, kombinujúce danosti prostredia, konštrukčné materiály aj technológie do optimálneho celku.

  Ekonomické a ekologické požiadavky na znižovanie energetickej náročnosti stavieb idú ruka v ruke s požiadavkami smernice Európskej únie, aby od roku 2020 mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie.

  Sme držiteľmi medzinárodného certifikátu Certified Passive House Designer, ktoré vydáva Passivhaus Institut, Darmstadt a absolventi odborného seminára Navrhovanie pasívnych domov Inštitútu pre energeticky pasívne domy.

          

 • PROJEKTY DOMOV

  PROJEKTY DOMOV

  Návrhy a projekty novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov, individuálne navrhnutých pre Vaše potreby a pre Váš pozemok.

  Zásadou našej tvorby je vytvoriť príjemný domov pre Vás a Vašu rodinu, so všetkými možnými i nemožnými požiadavkami (len musíte mať odvahu nám o nich povedať), nájsť správne hmotové, dispozičné a materiálové riešenie domu, jeho vhodné osadenie na terén pozemku i voči svetovým stranám.

  Kladieme dôraz na zachovanie (alebo aj posilnenie) “génia loci” prostredia, kde je dom jeho integrálnou súčasťou. Dôležitou súčasťou našej tvorby je aj ekologický prístup v každom kroku od zámeru až po užívanie domu.

  Radi Vám pripravíme návrh a projekt domu aj v energeticky pasívnom (EPD) alebo nízkoenergetickom štandarde (NED).

 • BYTOVÉ DOMY

  BYTOVÉ DOMY

  Návrh a projektová dokumentácia novostavieb a rekonštrukcií bytových domov, objektov na bývanie s viac ako troma samostatnými bytovými jednotkami. Nové byty na “zelenej lúke”, alebo vytvorenie nových bytov cestou prístavby, nadstavby, či zobytnenia podkrovia na jestvujúcom bytovom dome.

  Život v bytovom komplexe si vyžaduje citlivý prístup už v prvotnom návrhu bytov, ale i bytového domu ako celku, zohľadňujúc rozmanité individuálne potreby väčšieho počtu obyvateľov. Dôležitými faktormi sú správna orientácia a členenie domu na bytové jednotky, pri zachovaní ich výhradne súkromného charakteru, v kombinácii s komunikačnými a spoločenskými priestormi.

  Vzhľadom na ekonomiku prevádzky bytových domov je ich výhodné riešiť v energeticky pasívnom (EPD) alebo nízkoenergetickom štandarde (NED).

 • INTERIÉROVÝ DESIGN

  INTERIÉROVÝ DESIGN

  Navrhneme Vám celý interiér všetkých priestorov Vášho bytu alebo rodinného domu. Kúpeľňa, kuchyňa, interiérové schodisko, nábytok, zladíme farby povrchov s doplnkami a dekórmi – proste všetko čo potrebujete. Potešíme sa akejkoľvek netradičnej požiadavke, stačí sa nám zdôveriť :).

  Vyberieme typový nábytok, zariadenie kuchyne, sanitu, obklady a dlažby, podlahy, koberce, závesy, dvere a zárubne, svietidlá, lampy, stoličky, kreslá, pohovky a prvky od renomovaných výrobcov – alebo Vám ich na mieru vymyslíme, nakreslíme a s výrobcom odkonzultujeme ich výrobu. Všetko poskladané do harmonického celku.

  Ponúkame kompletné riešenie interiéru kancelárskych, obchodných, ubytovacích, kultúrnych, spoločenských i sakrálnych priestorov.

 • ARCHITEKTÚRA A PROJEKCIA

  ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÉ SLUŽBY

  Ponúkame Vám architektonické a projekčné služby pre akýkoľvek stavebný objekt – počnúc rodinnými a bytovými domami, cez obchodné, kancelárske, spoločenské, kultúrne a sakrálne objekty, priemyselné a hospodárske stavby, až po objekty dočasného ubytovania (hotely, ubytovne).

  Súčasťou portfólia našich služieb sú aj územné plány zóny, návrh exteriérových plôch, prvkov drobnej architektúry ako lavičky, koše, stojany na bicykle, detské preliezačky, ihriská, prístrešky a iné.

 • DOPLNKOVÉ SLUŽBY

  DOPLNKOVÉ SLUŽBY

   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti architektúry, interiérového designu a stavebnej projekcie.

   Inžinierska činnosť súvisiaca so získaním územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia.

   Stavebný dozor počas realizácie stavby.

 • ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

  ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

  • Pojektové energetické posúdenia ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

  • Energetický certifikát pre potreby kolaudácie stavby a pre zatriedenia stavby do príslušnej kategórie energetickej certifikácie.

Veríme, že ste si vybrali z ponuky našich služieb. Ak ste predsa len nanašli to čo hľadáte, kontaktujte nás telefonicky alebo emailom.