CENNÍK PROJEKTOV RODINNÝCH DOMOV

V nasledujúcich cenníkoch si podľa plošnej kategórie nájdete cenu za architektonickú štúdiu, projekt a inžiniersku činnosť pre Váš rodinný dom. V prípade iného rozsahu alebo iného druhu stavby Vám vypracujeme ponukovú cenu na požiadanie. O priebehu spolupráce s architektom a jednotlivých stupňoch dokumentácie sa môžete dozvedieť viac na stránke “Spolupráca s architektom”. Čo Vás čaká, kým sa nasťahujete do Vášho nového domu, sa dočítate na stránke “Od zámeru ku kolaudácii”.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Štúdia obsahuje kompletné dispozičné, funkčné, hmotové, materiálové a farebné riešenie Vášho rodinného domu, vrátane 3D vizualizácie, s osadením na Váš pozemok. V procese tvorby štúdie vznikne niekoľko alternatív, ktoré vedú k finálnej podobe. Štúdia sa odovzdáva 3x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD.

Ponúkame príklad vzorovej štúdie rodinného domu na prezretie. Stiahnuť

 

Úžitková plochaCena
do 90 m21100 €
90 - 130 m21400 €
130 - 170 m21650 €
170 - 210 m21950 €
210 - 250 m22250 €
250 - 290 m22550 €
290 - 330 m22900 €
330 - 370 m23250 €
370 - 410 m23500 €
410 m2 a viacindividuálne

 

Príplatky a zľavy 
zmena koncepcie riešenia v procese návrhu voči zadaniu+30%
zmena plošného rozsahu v procese návrhu voči zadaniupresun do vyššej alebo nižšej cenovej kategórie
ak si u nás objednáte iba štúdiu bez projektu+350 €

 

Pozn.: Začiatok prác predpokladá uhradenie zálohy vo výške 40% z ceny architektonickej štúdie. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

PROJEKT

Projekt obsahuje všetky náležitosti a základné profesie (vrátane prípojok) – architektúra, statika, požiarna ochrana, zdravotechnika (kanalizácia, teplá a studená pitná voda), vykurovanie, elektroinštalácie a slaboprúdové rozvody, vzduchotechnika, energetický posudok, rozpočet) – potrebné pre získanie stavebného povolenia a pre samotnú realizáciu rodinného domu. Cena projektu obsahuje aj autorský dozor nad dodržaním architektonickej koncepcie počas výstavby. Kompletný projekt sa odovzdáva 6x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD.

 

Úžitková plochaCena
do 90 m25650 €
90 - 130 m26950 €
130 - 170 m28900 €
170 - 210 m29600 €
210 - 250 m210950 €
250 - 290 m212250 €
290 - 330 m213900 €
330 - 370 m215450 €
370 - 410 m217050 €
410 m2 a viacindividuálne

 

Príplatky a zľavy 
sťažené podmienky (svahovitosť pozemku nad 10%, nepriaznivé geologické pomery, ochranné pásma, pamiatkové zóny, apod.)+15 až 30%
rekonštrukcia+15%
zmena koncepčného, dispozičného a konštrukčného riešenia počas projekčných prác voči zadaniu+20%
exaktný výpočet spotreby v PHPP pre potrebu získania certifikácie pasívneho domu+15%
ak nemáte zájem o riešenie rekuperácie-400 €
ak výrobnú dokumentáciu dodáva priamo realizačná firma (pri drevostavbách)-20%
iné vyžiadané profesie ako základné (napr. terénne a sadové úpravy, projekt zabezpečovacieho systému, apod.)+individuálny príplatok
samostatne stojaca garáž, hospodársky objekt+580 €
samostatne stojaci prístrešok pre auto, záhradný altánok, sklad náradia, sklad záhradného nábytku+350 €
samostatne stojaca letná kuchyňa, záhradný domček+870 €
projekt oplotenia+400 €

 

Inžinierska činnosťCena (obec)Cena (mesto)
za účelom získania stavebného povolenia560 €840 €
za účelom získania kolaudačného rozhodnutia300 €420 €

 

Pozn.: Začiatok prác predpokladá uhradenie zálohy vo výške 40% z ceny projektu. Všetky ceny sú uvedené s DPH.