Kto sme?

Vitajte na stránke nášho ateliéru 3linea architekti so sídlom v metropole východu Slovenska – meste Košice. Po predchádzajúcich pôsobeniach v iných košických ateliéroch a projekčných kanceláriách sme si v roku 2008 zvolili vlastnú cestu, na ktorej chceme zúročiť naše skúsenosti, predstavy a vízie, naše vnímanie toho, čo je dobrá architektúra a design, spoluvytvárať príjemné a trvalo udržateľné prostredie pre život a hlavne pomôcť napĺňať sny našim klientom.

Zameriavame sa na architektúru a interiérový design, najmä na rodinné domy (najradšej nízkoenergetické domy a pasívne domy), bytové domy, chaty, hotely a penzióny, bary a reštaurácie, obchody, školy, kostoly, kancelárie a administratívne budovy. Vypracujeme pre Vás architektonické návrhy a projekty na novostavby i rekonštrukcie existujúcich (aj historických a pamiatkovo chránených) stavieb.

Pri svoje práci sa pridŕžame Etického poriadku Slovenskej komory architektúry. Dôležité je pre nás budovať vzťah s klientom, zaslúžiť si jeho dôveru – dobrá spolupráca končí nielen kvalitnou stavbou, ale aj priateľstvom. Najlepšou spätnou väzbou pre nás je vracajúci sa klient, či pozitívna referencia od neho. Vážime si slušnosť vo vzájomnom vzťahu s klientom i vo vzťahu k prostrediu, do ktorého svojou prácou vstupujeme. Sme presvedčení, že keď sa spolu s nami zapojí do “dobrodružstva” tvorivého procesu aj klient, výsledok bude výnimočný.

Určite si nezabudnite pozrieť aj naše portfólio projektov a služieb. Keď tam niečo nenájdete, neznamená to, že to nechceme, alebo nevieme robiť, len sme nenarazili na klienta, ktorý by nám to svojimi požiadavkami umožnil. Potešíme sa akýmkoľvek špecifickým požiadavkám, či výzvam, kde by sme mohli uplatniť svoju kreativitu a spoznať niečo nové.

Povedali o nás

Ako zhotoviteľ niektorých projektov architektonického ateliéru 3linea by som chcel vyzdvihnúť najmä ich vysokú úroveň technických znalostí (ako materiálových tak aj technologických) v oblasti stavebníctva. Veľmi si cením prácu členov tohto ateliéru v "Teréne" pri realizácii samotných stavieb. Jednoducho spolupráca "Architekt vs Zhotoviteľ" je veľmi kultivovaná, flexibilná a navzájom obohacujúca.

Miloš Németh

majiteľ stavebnej firmy OL Real s.r.o.


Ing. Ing. arch.

Anton Reitzner

autorizovaný architekt SKA 1801AA,
absolvent Fakulty architektúry STU Bratislava, zameranie Experimentálna a ekologicky viazaná tvorba

Ing. arch.

Peter Stano

autorizovaný architekt SKA 1802AA,
absolvent Fakulty architektúry STU Bratislava, zameranie Experimentálna a ekologicky viazaná tvorba

Ing.

Miroslav Škoda

autorizovaný stavebný inžinier SKSI 1334*A*1, absolvent Stavebnej fakulty TU Košice, zameranie Pozemné stavby

Ing.

Róbert Mergeščík

autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 5023*SP*I1, absolvent Stavebnej fakulty TU Košice, zameranie Pozemné stavby

Ing.

Martin Mico

autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 5024*SP*I1, absolvent Stavebnej fakulty TU Košice, zameranie Pozemné stavby

Ing. arch.

Ondrej Vecan

architekt, absolvent Fakulty umení odboru architektúry a urbanizmu na TU Košice

Ing. arch.

Andrea Žoffčáková

architekt - interiérový dizajnér,
absolvent Fakulty architektúry STU Bratislava, zameranie Interiérová a scénická tvorba

Ing.

Miroslav Naď

záhradný architekt, absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre

Ing. arch.

Ladislav Friedmann

architekt, absolvent Fakulty architektúry STU Bratislava, zameranie Priemyselné stavby

externí spolupracovníci

Ing. arch. Igor Cziel, Ing. Ladislav Králik, Ing. arch. Jakub Lenart, Ing. Stanislava Marešová, Ing. Albert Mareš, Ing. arch. Martin Takáč, Ing. Richard Vesel, Janka Badiarová