Spolupráca s architektom

Ponúkame Vám niekoľko informácií a postrehov, ktoré Vám pomôžu vytvoriť si obraz o tom ako prebieha spolupráca s architektom, resp. zodpovedia otázky, ktoré Vás zaujímajú.

1.

 Čo robí architekt?

Architekt poskytuje architektonické služby – navrhuje dispozíciu, prevádzku,  tvar, design, konštrukciu stavebných objektov podľa požiadaviek klienta, a vo výsledku jeho práce je skĺbená funkčnosť a estetika v adekvátnom pomere ku investičným nákladom. Každý architekt má individuálny spôsob práce, myslenia, vnímania priestoru, materiálov a farieb – teda tvorby (rukopis), vždy však vychádza z požiadaviek klienta, pre ktorého pracuje. Tým vzniká rôznorodosť v individuálne navrhovaných stavbách – nebyť katalógových rodinných domov, nenájdete dve rovnaké stavby :).

2.

 Kto je architekt?

Tradičný obraz architekta ako zasneného introverta jazdiaceho v hranatom volve, ktorý nezaujato vysvetľuje vzhľad plánovanej budovy nezrozumiteľnými abstraktným pojmami, je len mýtus. Architekt je úplne bežný človek, možno s nie veľmi bežným povolaním. Musí vedieť nájsť spôsob ako zistiť čo klient potrebuje, následne jeho požiadavky tvorivo, logicky skĺbiť so všetkými ďalšími vstupnými podmienkami (napr. priestorové, kompozičné, konštrukčné, filozofické, sociálne, historické, ekologické, legislatívne atď.) A samozrejme, potom tiež jednoducho, stručne a pochopiteľne vysvetliť klientovi čo vytvoril.

3.

 Kedy potrebujete architekta?

Chcete si postaviť rodinný dom, rozmýšľate nad prestavbou, zobytnením podkrovia, chystáte sa zrekonštruovať byt, zmeniť dispozíciu, hľadáte priestorovo úsporné riešenie bytového jadra, postaviť či zrekonštruovať firemný objekt, alebo potrebujete vymyslieť prístrešok? Architekt Vám urobí návrh – presne podľa Vášho zadania a požiadaviek, vyrieši to po stránke priestorovej, konštrukčnej, funkčnej i estetickej.

4.

Ako priebeha spolupráca s architektom?

Vybrali ste si architekta (v ideálnom prípade náš ateliér), ktorý Vám je sympatický, dokonca ste sa už dohodli na cene, ale neviete si predstaviť ako to celé prebehne, ako sa dostanete k vysnívanému rodinnému domu, alebo k novému interiéru Vášho bytu? Nemusíte sa ničoho obávať. Architekt musí v prvom rade zistiť Vaše potreby, čo by ste stopercentne chceli mať, čo musíte mať, a čo môžete ale nemusíte mať. Architekt si zistí aké materiály máte v obľube, ktoré farby sa Vám páčia. Vaše požiadavky doplní o svoje postrehy, odporučí Vám riešenia a nezabudne na drobnosti, ktoré Vás ani len nenapadli. Na základe Vašich požiadaviek vytvorí architekt lokalitný program – náplň či obsah návrhu – ktorý spracuje. Základom takejto prípravy je diskusia a vzájomná dôvera.

Architekt následne vytvorí prvotný návrh, ktorý sa po vzájomnej diskusii dopracováva ďalej. Väčšinou vzniká niekoľko alternatívnych návrhov a pri spoločných stretnutiach s Vami sa diskutuje o jednotlivých riešeniach, o plusoch a mínusoch tej ktorej alternatívy a hľadá sa pre Vás to najlepšie riešenie. Návrh je prezentovaný a vysvetľovaný pomocou pracovných výkresov a 3D modelu tak, aby Vám bol zrozumiteľný a jasný. Architekt nikdy neurobí jeden návrh s istotou, že klient bude hneď spokojný, a takisto nikdy sebavedomo nemôže tvrdiť, že nič lepšie sa vymyslieť nedá. My (architekti) sme tu pre Vás (klienti) a nie naopak. Niekedy vznikne návrh po dvoch-troch stretnutiach, niekedy to trvá dlhšie. Vždy sa hľadá čo najlepšie riešenie a spravidla ide o investície na celý život (alebo aspoň na dlhší čas).

5.

 Aký je výsledok spolupráce?

Finálny návrh sa pretaví do projektovej dokumentácie, ktorá slúži pre legislatívny proces súvisiaci s výstavbou a pre samotnú realizáciu stavby. Výsledkom je Vaša spokojnosť s novým rodinným domom alebo útulne prerobeným bytom.

6.

Ak sa spolupráca nedarí?

Stáva sa, že sa architekt s klientom nezhodne v navrhnutom riešení – po stránke funkčnej, konštrukčnej, estetickej alebo etickej. Architekt vždy odporučí riešenie, ktoré považuje za najlepšie (finančne, esteticky, konštrukčne), ale finálne rozhodnutie je vždy na Vás. V ojedinelých prípadoch, kedy si investor vyberie riešenie, ktoré je v rozpore so svedomím architekta, sa v spolupráci po vzájomnej dohode nepokračuje.

Tešíme sa na spoločnú spoluprácu, radi Vás u nás privítame !