Cenník

Cenník projektov rodinných domov

1. Architektonická a projekčná činnosť

Honorár za naše služby vychádza z predpokladaných realizačných nákladov (na základe druhu stavby, plošného alebo objemového rozsahu a cien bežných na trhu). Vypočítame Vám ho individuálne, v zmysle “Metodického odporúčania Slovenskej komory architektov na výpočet honoráru za architektonické služby“.

2. Konzultačná a poradenská činnosť

Hodinová sadzba za konzultácie v oblasti architektúry, interiérového designu a stavebnej projekcie je 36,00 €/hod. V prípade výjazdu do vzdialenosti nad 30 km od sídla ateliéru, si navyše účtujeme 0,50 €/km vzdialenosti.

3. Ďalšie služby

Honorár za inžiniersku činnosť (pre územné, stavebné a kolaudačné konanie), vypracovanie energ. posúdenia, energ. certifikátu a za ďalšie služby je stanovený individuálne podľa špecifikovaného rozsahu a obsahu.

Pozn.: všetky ceny sú uvedené s DPH