Enviromentálne edukačné centrum, Brdárka

rekonštrukcie, stavby pre školstvo a vzdelávanie,

Objekt Environmentálneho edukačného centra sa nachádza v obci Brdárka, v pôvodnej zástavbe rodinných domov, na prudko svahovitom pozemku. Ide pravdepodobne o najstarší dom v obci. V súčasnosti je objekt vo veľmi zlom stavebno-technickom stave a vyžaduje si rozsiahle stavebné úpravy.

Navrhované riešenie sa snaží v čo najväčšej možnej miere akceptovať pôvodný charakter domu, jeho tvaroslovie, materiálové a dispozičné riešenie, pričom zohľadňuje nové požiadavky. Zároveň reflektuje dedinský charakter okolitej zástavby, regiónu.

Objekt je situovaný pozdĺž juhovýchodnej hranice pozemku, v smere prudko klesajúceho terénu na juhozápad. Prístupný je z príjazdovej komunikácie, ktorá leží pozdĺž juhovýchodnej hranice pozemku. Architektonické riešenie vychádza z pôvodnej dispozície domu, v suteréne je vínna pivnica s degustačnou miestnosťou, na prízemí stolárska a hrnčiarska dielňa. Novovybudovaným schodiskom je sprístupené doteraz nevyužité podkrovie, kde vznikne apartmán s príslušenstvom na  prechodné ubytovanie a seminárna miestnosť s čajovou kuchynkou a WC. Zničená pôvodná klenba v podkroví je naznačená vybudovaním pásu klenby nad schodiskom a náznakom na štítovej stene, čím vzniká unikátny priestor seminárnej miestnosti.

Autor: P. Stano, O. Vecan  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia, projekt: 2018 – v realizácii