Rím.-kat. kostol, Rešica

sakrálne stavby,

Rímsko-katolícky kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii.

Filozofia riešenia je daná ostrovným typom pozemku, jeho polohou a prostredím lemovaným vysokými ihličnatými stromami. Pozemok sa nachádza uprostred dediny, na cestami a potokom vymedzenom ostrovčeku prístupnom z dvoch strán. Hrot pozemku vzniknutý rozdvojením príjazdovej cesty symbolizuje spojenie dvoch rúk dávajúce svetu niečo vzácne – pilier a súčasne aj patronát Ružencovej panny Márie.

Princíp architektonického riešenia spočíva v pôdoryse vytvorenom v tvare šošovky s krovom, ktorý kopírujúc pôdorys tvorí v priestore mäkké tvary pripomínajúce kopec. V tejto streche je vytvorený strešný svetlík slúžiaci na presvetlenie liturgického priestoru. Dominantou celého kostola je mohutná veža týčiaca sa do výšky 30 metrov, ktorá súčasne prekrýva vstup mohutným pilierom nesúcim sochu ružencovej Panny Márie.

Autor: L. Friedmann, S. Marešová  –  Interiér: O. Szabó  –  Fotografie: M. Pajdič

Projekt: 2007 – Realizácia: 2013