Rodinný dom, Bzenov

nízkoenergetické domy, rodinné domy,

Novostavba rodinného domu sa nachádza na v obci Bzenov, na okraji zástavby rodinných domov, na prudko svahovitom pozemku. Návrh vychádza z výrazného členenia terénu, orientácie pozemku na svetové strany a zohľadňuje dispozično-funkčné požiadavky investora.

Objekt rodinného domu so zámerne rustikálnym výzorom hmotovo a materiálovo reflektuje dedinský charakter okolitej zástavby, regiónu. Otvára sa smerom na juhozápad do súkromnej zóny, do zelene pozemku a priľahlého zalesneného svahu. Smerom do ulice má uzavretejší charakter. Dom tvorí pozdĺžna hmota s vegetačnou sedlovou strechou, z ktorej vystupuje rizalit so sedlovou strechou, na ktorý sú z oboch strán napojené balkóny. V nástupnej úrovni je hmota čiastočne “vykusnutá”, vzniknutý priestor je plynule prestrešený hlavnou strechou a slúži ako prístrešok pre autá a prekrytie vstupu. Funkčne je rodinný dom rozdelený do dvoch úrovní. Hlavný vstup je na úrovni poschodia, kde sa nachádza uzavretá obytná nočná časť s príslušenstvom. Schodiskom sa schádza na úroveň prízemia, kde je obytná denná časť s príslušenstvom, technické zázemie domu a samostatná bytová jednotka (garsónka).

Autor: P. Stano, O. Vecan  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Štúdia: 2019