Zdravotné stredisko, Brezno

nízkoenergetické domy, stavby pre zdravotníctvo,

Novostavba zdravotného strediska sa nachádza na sídlisku Mazorníkovo v Brezne. Pozemok je mierne svahovitý, kopírujúci stúpanie miestnej komunikácie na ul. 9. mája, ležiacej pozdĺž jeho južnej strany. Objekt tvorí jedna kompaktná hmota s plytkou sedlovou strechou, otvárajúca sa hlavným bezbariérovým vstupom na juh, smerom k sídliskovej zástavbe. Zo zadnej (severnej) strany je zásobovací a obslužný vstup.

Objekt tvorí kompaktná prízemná hmota s plytkou sedlovou strechou. Dispozične je navrhnutá ako funkčný trojtrakt. Na stredný komunikačný priestor so spoločnou čakárňou naväzuje na západnej strane časť s 3 ambulanciami lekárov, so sociálno-hygienickým zázemím pre personál aj pacientov. Na východnej strane sa nachádza trakt lekárne s vlastným zázemím a technologickou miestnosťou. Vstup je akcentovaný presklenou stenou a vystupujúcou hmotou prestrešenia a bočnej steny, ktoré vizuálne plynulo prechádzajú do interiéru centrálnej časti čakárne.

Objekt je navrhovaný ako nízkoenergetický so zodpovedajúcim materiálovým a technickým riešením.

Autor: A. Reitzner, P. Stano  –  Vizualizácie: 3linea Architekti

Spolupráca: Medipharm – služby s.r.o.

Štúdia: 2016